מור פלז'ר טיפולי יופי

כניסה למערכת הניהול

Quote

כשאנו מנסים למצוא את הטוב באחרים,
אנו מוצאים את הטוב שבנו

~ וויליאם וורד ~
Next